homewebmail

Moveoo biedt cliënten die dat nodig hebben een tijdelijke woonvoorziening. Dit geldt uitsluitend voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen. De woonvoorzieningen van Moveoo zijn tijdelijk en kunnen nooit een thuis vervangen. Het is de bedoeling dat cliënten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten biedt Moveoo langdurig verblijf. 

In Limburg
De woonvoorzieningen van Moveoo liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg. Ze zijn bestemd voor cliënten die intensieve steun nodig hebben in 

hun dagelijks functioneren. Cliënten die tijdelijk wonen bij Moveoo worden vanaf dag één intensief begeleid op basis van de herstelmethodiek zodat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Langdurig verblijf
Voor een kleine groep cliënten, die niet (meer) de mogelijkheid hebben om via herstel zelfstandig te kunnen wonen, biedt Moveoo langdurige verblijfsmogelijkheden. Waar mogelijk wordt aan herstel gewerkt, er wordt een krachteninventarisatie gemaakt en het actieplan uitgevoerd. De woonbegeleiding is gericht op normalisatie. 

 

 

Aanmelden
Om in aanmerking te kunnen komen voor een woonvoorziening van Moveoo is een persoonlijk intakegesprek nodig met een van de medewerkers van Intake & Opname. Op basis van de uitkomsten van dat gesprek wordt samen met de cliënt gekeken waar de cliënt het beste op zijn plek is.