homewebmail
Moveoo is er voor mensen die dak- of thuisloos dreigen te worden of al zijn geworden en tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning. Het gaat om mensen die een kwetsbare positie in de samenleving hebben en vaak te kampen hebben met problematiek op meerdere leefgebieden. Wij brengen hen in beweging en zorgen ervoor dat zij op een snelle, eenvoudige en duurzame wijze zelf weer de regie over hun leven nemen en er zo goed mogelijk grip op houden. Wij gaan uit van de eigen kracht van ieder mens en sluiten niemand buiten.

Onze filosofie
Wanneer mensen dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden, zorgen wij voor opvang en zetten we direct in   
op herstel. Maar liever nog voorkomen wij dat het zo ver komt. Door vroegtijdige interventies proberen wij opname te vermijden of in elk geval zo kort mogelijk te houden. We brengen de situatie van de cliënt direct in kaart waarna de begeleiding start. Het streven is de cliënt zo snel mogelijk over een eigen woonruimte te laten beschikken waar we vervolgens op maat ambulante begeleiding aanbieden. We maken gebruik van de herstelmethodiek. De regie ligt altijd bij de cliënt zelf.

Zorg op maat
Het aanbod van Moveoo is veelzijdig en op maat voor de cliënt. Wij bieden dag- en nachtopvang, crisisopvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding.
Wij hebben voorzieningen met én zonder gedoogbeleid. Bij Moveoo werken 150 gespecialiseerde hulpverleners verspreid over heel Limburg. Zo zijn we altijd in de buurt.
 
We doen ’t samen!
Wij zijn er voor de cliënt, maar verwachten tegelijkertijd dat de cliënt zich zelf ook actief inzet voor zijn herstel. We doen ’t dus samen! Daarnaast proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van het netwerk van de cliënt en werken we samen met andere collega’s in de zorgketen rondom de cliënt.