homewebmail
Moveoo biedt tevens zorg aan cliënten die zijn aangemeld door Justitie. Het betreft hier cliënten met een strafrechtelijke veroordeling die na een detentieperiode terugkeren in de maatschappij.
 
Zo speciaal als nodig, zo normaal mogelijk
Moveoo biedt deze cliënten specifieke ondersteuning door hen op maat gedragsalternatieven en andere wenselijke leefpatronen aan te bieden. Voor deze cliënten is er zo nodig tijdelijke opvang, dagactiviteiten of ambulante begeleiding, binnen de kaders en voorwaarden die door Justitie worden gesteld. In de begeleiding wordt eveneens gebruik gemaakt van de herstelmethodiek. Uitgangspunt is dat het verblijf 
in een woonvoorziening zo kort mogelijk is, zodat de cliënt zo snel en zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Met de juiste begeleiding proberen we te voorkomen dat cliënten terugvallen in ongewenst gedrag en ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en gedrag.