homewebmail
Moveoo vindt het belangrijk dat cliënten zo goed mogelijk participeren in de samenleving. Samen met de cliënt bekijkt Moveoo welke mogelijkheden er zijn voor betaald of onbetaald werk. Zo werkt Moveoo in overleg met ketenpartners samen met de cliënt aan participatie in de samenleving.