homewebmail
Onze begeleiding is erop gericht dat mensen snel, eenvoudig en duurzaam worden geholpen. Onze werkwijze is gebaseerd op persoonlijke aandacht en een goede samenwerking tussen de cliënt en zijn begeleider. Wij maken daarbij gebruik van de herstelmethodiek.

Preventie en nazorg
Moveoo richt zich nadrukkelijk op preventie, het voorkomen dat mensen in de opvang terecht komen. Dat doen we door problemen tijdig in kaart te brengen en met begeleiding op maat te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven wonen en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.
Ambulante begeleiding is er ook voor mensen die tijdelijk bij Moveoo hebben gewoond. Zo proberen we te voorkomen dat zij terugvallen in de oude situatie, houden we vaardigheden in stand en ontwikkelen ze verder waar nodig.
  
Netwerk bouwen
In onze complexe samenleving kan niemand het nog alleen. Onze begeleiding is gericht op het (opnieuw) bouwen van een netwerk rondom de cliënt. Wij brengen het persoonlijke netwerk in kaart en betrekken het waar mogelijk bij de begeleiding van de cliënt. Wij werken uiteraard samen met ketenpartners zodat specifieke expertise ingezet kan worden.