homewebmail
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Deze wet stelt regels aan het veilig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens en het waarborgen van de privacy.
Voor meer informatie:
Wet Bescherming Persoonsgegevens

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-regelt-de-wet-bescherming-persoonsgegevens-wbp.html