homewebmail
Moveoo onderscheidt zich door persoonlijke aandacht voor de cliënt. Onze aanpak is snel, eenvoudig en duurzaam. Onze werkwijze is gebaseerd op persoonlijke aandacht en een goede samenwerking tussen cliënt en begeleider. Wij maken gebruik van de herstelmethodiek.
 

Moveoo heeft de volgende strategische keuzes gemaakt met als belangrijkste kernwoorden:

Herstelwerk:
een methode die uitgaat van de kracht van de cliënt. De cliënt behoudt de regie!
Snel, simpel en duurzaam:
we zetten in op zo effectief en zo kort mogelijke begeleiding die de cliënt helpt met duurzaam herstel.
Ambulantisering, preventie en nazorg:

door preventiemaatregelen opname zo veel mogelijk voorkomen of zo kort mogelijk houden, met inzet van ambulante begeleiding. Het verschil tussen ambulante begeleiding en begeleiding in de woonvorm is dat het eerste in de eigen woonsituatie gebeurt.
Zelfsturing:
ruimte voor cliënt én (ambulante) begeleiders om eigen verantwoordelijkheid te nemen ten behoeve van het herstel van de cliënt.
 
Beweeglijk aanbod:
een divers aanbod (waar nodig samen met ketenpartners) dat aanzet tot zelfredzaamheid en uitnodigt tot participatie, afgestemd op de behoeften van de verschillende doelgroepen.
Actieve, dynamische communicatie:
Moveoo zichtbaar in de samenleving, met inzet van consistente communicatiemix, een helder profiel en duidelijk dienstenportfolio.