homewebmail
Jaardocumenten
Jaardocument Moveoo 2014

Beleidsplan
Beleidsplan 2012-2016 
Cliënttevredenheidsonderzoek
In opdracht van de directie en de cliëntenraad van Moveoo heeft Van Loveren & Partners in december 2014 en januari 2015 een cliënttevredenheidsonderzoek conform de CQ-Index uitgevoerd. CQ-Index staat voor Consumer Quality Index, dit is een erkende methode om ervaringen van cliënten in de zorg te meten, analyseren en rapporteren. Bent u benieuwd naar de onderzoeksresultaten, klik dan op onderstaande links:
Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Moveoo
Rapportage CQ-Index Niet-ambulante opvang Moveoo
regio Midden en Noord Limburg

Rapportage CQ-Index Niet-ambulante opvang Moveoo regio Westelijke Mijnstreek

 
Rapportage CQ-Index Niet-ambulante opvang Moveoo totaalrapportage