homewebmail
Missie
Met persoonlijke aandacht en op een snelle, eenvoudige en duurzame wijze beweegt Moveoo mensen om opnieuw grip op hun leven te houden of krijgen.


 

 
Visie
Voor Moveoo telt ieder mens. Wij gaan uit van ieders eigen kracht. Als iemand aan de zijlijn van de samenleving staat of dreigt te komen, zijn wij er voor ondersteuning en herstel.

Kwaliteit van leven vereist meer dan alleen onderdak en een veilige omgeving. Wij brengen mensen in beweging en ondersteunen hen bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Om aan te sluiten bij de behoeften van ieder mens werken we graag en goed samen.

 
 
Onze manier van werken is gericht op persoonlijke groei, op het aanboren van dromen en doelen. We bieden perspectief door in te zetten op herstel en ontwikkeling van eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden en relaties. We stimuleren meedoen in de samenleving. Individu en samenleving kunnen op ons rekenen.