homewebmail
Moveoo doet er alles aan om een kwalitatief goede dienstverlening voor hun clientèle te bewerkstelligen. Toch kan het voorkomen dat er in het contact met de medewerkers van Moveoo zich zaken voordoen die niet zo verlopen zoals men dat wenst. In dit geval kan men een klacht indienen. Moveoo maakt gebruik van een interne en een externe klachtenprocedure.

 
Interne klachtenprocedure
Samen met u kijken wij hoe wij uw klacht naar beider tevredenheid op kunnen lossen. Een klacht betekent voor Moveoo een kans om de geleverde dienstverlening te verbeteren. Klachten worden dan ook heel serieus genomen. Uw kunt u klacht indienen via dit klachtenformulier. Ook bestaat er voor cliënten de mogelijkheid om een beroep te doen op een van onze cliëntvertrouwenspersonen. Voor meer informatie: Brochure Cliëntvertrouwenspersoon.
De cliëntvertrouwenspersonen van Moveoo zijn:
- mevrouw N. Poiezes, e-mail: nelbert@ziggo.nl
- de heer P. Verboeket, e-mail: fam.verboeket@planet.nl 
Externe klachtenprocedure
Daarnaast is het binnenkort ook mogelijk om uw klacht rechtstreeks in te dienen bij een externe klachtencommissie, deze commissie zal bestaan uit leden die niet werkzaam zijn binnen Moveoo. Voor meer informatie: Externe procedure klachten cliënten.