homewebmail
Moveoo maakt gebruik van de herstelmethodiek. Deze methode is gebaseerd op de volgende zes principes:
 

Iedereen kan herstellen, het leven weer oppakken en veranderen
Bij Moveoo gaan we er van uit dat, hoe het nu ook met de cliënt gaat, er altijd hoop is.

We gaan samen met de cliënt op zoek naar zijn krachten
We kijken in de eerste plaats naar de krachten, wat kan de cliënt wél. Vervolgens kijken we hoe we deze krachten zo goed mogelijk kunnen inzetten om te bereiken wat de cliënt zelf wil.
 

 
De cliënt heeft de regie over de begeleiding
Niet de hulpverlener bepaalt waar aan gewerkt gaat worden, maar de cliënt! We proberen er samen met de cliënt achter te komen wat hij echt wil, wat zijn passie is, waar hij echt voor wil gaan.
 

Een goede samenwerking tussen cliënt en begeleider is essentieel
Om tot duurzaam herstel te komen, hebben de cliënt en de begeleider elkaar nodig. Samen kijken ze wat de eerste stap in de richting van het doel van de cliënt kan zijn.
 


 
We werken in de omgeving die de cliënt kent
De afspraken tussen cliënt en begeleider vinden zoveel mogelijk plaats op een plek waar de cliënt zich thuis voelt. Het liefst in zijn natuurlijke omgeving.
 

De samenleving is rijk aan hulpbronnen
We maken zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden in de omgeving van de cliënt. Denk aan de buurt of wijk, familie, vrienden of kennissen.

Roberto en Sakina over de herstelmethodiek
Folder Herstelwerk
Toelichting bij folder Hertelwerk