homewebmail
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
De WMCZ is op 1 juni 1996 in werking getreden en bepaalt dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben. Moveoo heeft sinds december 2006 een cliëntenraad. De cliëntenraad is het inspraakorgaan van en voor cliënten van Moveoo. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. De cliëntenraad van Moveoo is een actieve groep die zich voor tal van onderwerpen inzet.
Voor meer informatie:

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg